Medicinsk Laser

Fokuserat och rent ljus som går rakt in i vävnaden.
Har anti-inflammatorisk och läkande verkan.
Laser förbättrar syreupptaget i cellen genom en ökad genomblödning/cirkulation i vävnaden och sätter igång en självläknings process.

HUR GÅR BEHANDLINGEN TILL?

Laserljuset kommer ut från en så kallad prob. Man håller då bara änden av proben mot det ställe där man behandlar. Beroende på lasertypen  så tränger ljuset in mellan 0,5 och 8 cm i vävnaden. Allt berorpå hur djupt in problemet sitter och på hur stor yta man behandlar över.
Effekten känns redan efter första behandlingen med smärtlindring och efter ett antal behandlingar, kommer patienterna att gradvis uppleva funktionsförbättring. Behandlingsomgångarna varierar men i princip kräver det en kur på 5 till 10 behandlingar.
Kuren kan upprepas vid behov och gärna att kombinera med övningar efter 3:e eller 4:e behandlingen.
Behandlingstid är 15-40 min, beronde på det behandlade området.
Med med-laser förkortar man sjukfrånvaron och effektiviserar rehabiliteringen. Hos idrottare som utsatts för skador så förkortar medicinsk laser läkningen enormt.

VILKEN EFFEKT KAN UPPNÅS?

Tre behandlingsreaktioner är vanligast

 1. Initialt något ökad smärta – kan ibland uppkomma 6-24 timmar efter en behandling (men ibland även direkt efter) och sitta i max 3 dagar. Smärtstillande och NSAID kan då intas, dock med följden att effekten av laserbehandlingen minskas något. Smärta är en bra reaktion då immunförsvaret och de inflammatoriska processerna aktiverats och startar läkningen. Efter en tillfällig smärtökning är besvären ofta mycket lindrigare än innan första behandlingstillfället.
 2. Smärtlindring – kan uppkomma direkt eller några timmar efter behandlingen. Smärtlindring är såklart en positiv och önskad effekt. Vid smärtlindring är det dock viktigt med anpassad belastning för att undvika överbelastning.
 3. Trötthet – vissa personer kan reagera med trötthet direkt efter eller några timmar efter behandling. Vissa kan bli väldigt trötta och behöva vila eller somna tidigare på kvällen. De allra flesta sover väldigt gott vid trötthetsreaktioner.Alla reagerar olika på laserbehandling. Det märks i regel en reaktion inom de första 3-5 behandlingarna.

Påtagligt snabba resultat redan efter de första behandlingen är vanligt vid smärta, inflammation och ödem.
Resultaten för läkning av olika skadetillstånd efter en behandlingsserie brukar de flesta fall vara halva tiden eller mer jämfört med självläkning. Vid laserbehandling av smärta och inflammation svarar drygt 90 % positivt. Det är vanligt med långvarig effekt efter ca 5-7 behandlingar.
Utfallet beror på problemets karaktär, akut/långvarigt etc.

GÖR BEHANDLINGEN ONT?

Nej. Laserbehandling är avslappnande och många somnar. Däremot kan det hända att smärtan kan öka eller uppträda 6-24 h efter en behandling. Detta beror på att laserljuset sätter igång läkprocesser. Speciellt vid problem av kronisk natur kan smärta uppträda. Den brukar gå över efter någon dag men kan i enstaka fall var längre. Sker en smärtreaktion är detta ett positivt tecken på att en läkeprocess har startats.

HUR MÅNGA BEHANDLINGAR BEHÖVS?

Det brukar behandlas tätare i början(i regel 3 behandlingar under 7-8 dagar), därefter med längre intervall när läkningen kommit igång. En vanlig behandlingsserie är ofta på 3-7 behandlingar, allt beroende på problemets karaktär och hur länge problemet funnits. Kroniska problem kräver i regel fler behandlingar än akuta (kan behandlingen sträcka sig i upp till 10-15 ggr) och helst uppföljning med 1-2 behandlingar per månad som underhållsdos.

ÄR DET NÅGRA RISKER?

Lika väl som att starka ljudkällor kan skada känsliga öron så kan starka ljuskällor skada ett öga. Inga ögonskador finns rapporterade, men man bör ändå undvika att titta rätt in i en laser. Speciellt gäller detta lasrar som har osynligt ljus. Vid arbete med de terapeutiska lasrarna behövs i regel inte skyddsglasögon användas, varken av patient eller terapeut.
Andra risker finns inte, men det är dock viktigt att man har en riktig diagnos – en smärta kan ju bero på cancer, tarmvred eller annat som kräver annan behandling.

ATT TÄNKA PÅ FÖRE OCH EFTER BEHANDLING

Det finns inget särskilt man behöver tänka på före behandlingen, men vissa indikationer behandlas inte på vissa personer, exempelvis behandlar man inte över magen på gravida eftersom man inte har gjort några studier på detta. Man ska heller inte få någon behandling över eller i ögonen. Vad gäller läkemedel så kan effekten av laserbehandling bli mindre tydlig eller mindre effektiv om kortionsinjektioner har givits i det område som ska behandlas inom de senaste 3 månaderna. Samtidigt intag av antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) kan minska effekten av laserbehandlingen, men man kan inte få några skador av kombinationsbehandlingen.
Efter behandling är det vila som gäller!

Vad kan behandlas med Medicinsk Laser?

Det här är Ulf Lundkvist från Skule! Han har behandlats för TINNITUS med helt fantastiskt resultat!
Vill du vet hur han har upplevt behandlingen med Medicinsk Laser är du välkommen att ringa honom på 0731835084, så svarar han på dina frågor! Vissa kanske han inte kan svara på MEN då är du hjärtligt välkommen att ringa mig, Marina, på 070-5255425!
Tack Ulf för ditt tålamod och din positiva inställning!!/Marina

Till skillnad från många andra metoder kan laserbehandling med fördel utföras vid akuta skador, inflammationer och svullnader. Detta gör att det är ett utmärkt komplement till övrig behandling vid smärta, svullnad, läkning efter operation och akuta besvär som stukningar och smärtsamma inflammationer.
 • Migrän
 • Huvudvärk
 • Frozen shoulder
 • Tinnitus
 • Ischias
 • Svårläkta sår
 • Artros
 • Musarm
 • Värk i rygg, nacke, axlar och knän
 • Tennisarm, golfarm, musarm
 • Värk i leder
 • Hudproblem, ex eksem, acne, herpes sår
 • Muskelvärk, Fibromyalgi
 • PMS, klimakteriebesvär
 • Bihålsproblem
 • Öroninflammation
 • Hälsporre- Plantarfascit
 • Hälseneinflammation
 • Stukningar, ligamentskador.
 • Karpaltunnelsyndrom